Nord Universitet

Nord Universitet

BAC360, Bacheloroppgave

BAC360, Bachelor Thesis

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Ole Jakob Sørensen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i minimum 75 studiepoeng i studieretningsemner før oppstart av det formelle arbeidet med BAC360.

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal være et sjølstendig arbeid som gir øvelse i bruk av vitenskapelig metode. Den skrives som en vitenskapelig rapport eller en utredning. Hver oppgave skal ha en veileder ved studiestedet og kan i enkelte tilfeller også ha en ekstern faglig veileder. Oppgaven skal ha tittel og sammendrag på engelsk i tillegg til norsk. Hele oppgaven kan skrives på engelsk om ønskelig.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 Ferdigheter

 Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Dette er i hovedsak et sjølstendig arbeid der studentene får veiledning av en oppnevnt faglærer. Rammene for oppgaven og aktuelle oppgavetema blir presentert i 3. eller starten på 4. semester. Studenter som skal foreta feltarbeid om sommeren, må få oppgaven godkjent og veileder oppnevnt i 4. semester, de øvrige studentene i 5. semester. Undervisningen i prosjektarbeid (5. semester) gis som forelesninger med innlevering av forprosjektet i slutten av semesteret. Bacheloroppgaven kan skrives av en student alene eller som et samarbeid mellom to studenter. Samarbeidet kan gjerne foregå på tvers av studieretninger.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Prosjekt
Kommentar Forprosjektet bedømmes ved en muntlig presentasjon for medstudenter og fagansatte.
Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Bacheloroppgave A-F 100% Ja
Kommentar Skriftlig bacheloroppgave. Oppgaven vurderes og karaktersettes. Karakteren kan justeres gjennom muntlig forsvar og tilbakemelding. Oppgaven skal tas med ved muntlig forsvar.

Ekstern sensur.