Nord Universitet

Nord Universitet

BIO101, Kjemi, miljø og forurensning

BIO101, Chemistry, Environment and Pollution

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Ingvild Buran
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

•Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Generell kjemi:

Miljøkunnskap:

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning og laboratorieøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 4 4
Kommentar Laboratorieøvinger.
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Innleveringsoppgave
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar En delprøve.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Oppmøte på laboratorieøvingene.

Alle fire arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Det kreves minimum 80% oppmøte på forelesningene

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Boye, Nils Chr. (2009). Kjemi og miljølære. (4. utg.). Oslo: Gyldendal.
ISBN 978-82-0539-810-8
Shaw, Ian C et al. (1998). Principles of environmental toxicology. London: Taylor & Francis.
ISBN 07-4840-355-8

Anbefalt tilleggslitteratur

Boye, Nils Chr. (2009). Fasit med kommentarer til Kjemi og miljølære og Kjemi for ingeniører 1 - grunnlag. (5. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.
ISBN 978-82-0539-940-2