Nord Universitet

Nord Universitet

DMN130, Stemme, tale og språk 1

DMN130, Voice, speech and language 2

Fakta

 • Omfang

  9 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Dette emnet er tufta på tre fagkomponentar; stemme, tale/diksjon og språk.
Studentane skal få innføring i fysiologien til stemma, og dei skal lære eit grunnleggjande treningsprogram med øvingar for utvikling av stemma.
Studentane får grunnleggjande innføring i fonetikk, språk og diksjon gjennom praktisk arbeid. Språkbakgrunnen til kvar enkelt student vil kartleggjast i høve til norsk daglegtale. Det vil bli lagt vekt på metodisk trening for at studenten skal bli medviten kring sitt eige språk.
Studentane vil få kjennskap til ulike dialektar og dialektiske særtrekk. Studenten vil få innføring i kva scenespråk, med utgangspunkt i nynorsk, ho/han skal lære å utvikle.

Innhald

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisninga vil gå føre seg individuelt, i par og i grupper. Ho vil vere både lærarstyrt og sjølvdriven med øvingsarbeid.
Studentane vil arbeide med å lytte til kvarandre, og attskape lydar.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN130 Stemme, tale, språk 1, DMN230 Stemme, tale, språk 2 og DMN330 Stemme, tale, språk 3 bli slått saman til èin karakter.