Nord Universitet

Nord Universitet

DMN140, Tekst og eige uttrykk 1

DMN140, Text and personal expression 1

Fakta

 • Omfang

  4 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Ørjan Hattrem
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Emnet har to retningar; Studenten skal få undervisning og rettleiing i å arbeide med tekst av ulike format, sjangrar og stilartar. Den andre retninga er at studenten under rettleiing arbeider med eige valt/skrive materiale for eit personleg uttrykk, med utgangspunkt i eigen bakgrunn og historie. Undervisninga vil gå føre seg i bolkar, der dei to retningane vil veksle på å ha hovudfokus. I nokre periodar vil likevel tekstarbeidet kunne ha direkte samanheng med eige uttrykk. I andre periodar vil tekstarbeidet kunne vere relatert til rolle i Skodespelarfaget, og i andre periodar igjen vil det kunne vere relatert til språk- og stemmeundervisninga. Studentane skal få kjennskap til ulike sjangrar og stilartar. Emnet vil ha fokus på poesi, prosatekstar og dramatisk tekst. I det første studieåret vil studentane primært arbeide med kortprosa og forteljing. Dei vil og få ein introduksjon til å arbeide med poesi.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Arbeid med lærar i gruppe og individuelt med rettleiing.
I første semesteret vil det primært vere interne visingar. I andre semesteret vil det vere høve til å syne fram arbeid i Bikuben på Det Norske Teatret.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Framføring for lærarar og medstudentar, og framsyningar i Bikuben på Det Norske Teatret.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN140 Tekst og eige uttrykk 1, DMN240 Tekst og eige uttrykk 2 og DMN340 Tekst og eige uttrykk 3 bli slått saman til èin karakter.