Nord Universitet

Nord Universitet

DMN150, Song og musikk 1

DMN150, Song and music 1

Fakta

 • Omfang

  3 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Emnet gir studenten erfaring og høve til å utvikle seg innan song og musikk. Studenten skal tileigne seg ferdigheiter for å utøve ferdigheter i rolle.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

Ferdigheiter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Praktisk øvingsarbeid i gruppe og individuelt.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane vert vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg vurdering ved semesterslutt.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN150 Song og musikk 1 og DMN250 Song og musikk 2 bli slått saman til èin karakter.