Nord Universitet

Nord Universitet

DMN210, Skodespelarfag 2

DMN210, Acting 2

Fakta

 • Omfang

  32 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Erik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Studentane skal gjennom arbeid med scenisk hendingsgang av ulikt format og med ulikt utgangspunkt, lære å bruke grunnprinsippa og dei metodiske teknikkane dei har fått innføring i gjennom første studieår. Det vil vere større fokus på det vi kallar prosess for karakterane. Studentane vil bli presenterte for ulike sjangeruttrykk, og skal utforske scenisk hendingsgang knytt til desse. Dei skal lære om ulike teksttradisjonar, og få innføring i å arbeide med bunden tekst. Det vil bli større utfordringar i utvikling av rolle, også med kjernar som ikkje er lett attjennelege for studentane i høve til det personlege erfaringsgrunnlaget deira.

Studentane får innføring i arbeid med kostyme og sminke. Dei vil lære om ulike faggrupper ved teateret og føresetnadene for kreativt samarbeid mellom dei og skodespelaren. Studentane skal få ei første innføring i arbeid med andre medium, gjennom ein periode med arbeid foran kamera.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN110 Skodespelarfag 1, DMN210 Skodespelarfag 2 og DMN310 Skodespelarfag 3 bli slått saman til ein karakter.