Nord Universitet

Nord Universitet

DMN220, Bevegelse 2

DMN220, Movement 2

Fakta

 • Omfang

  9 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten forståing for kroppen som instrument relatert til å uttrykke seg som
skodespelar. Det andre året vil vidareføre basistreninga, men fokusere meir på bevegelse inn
i sjanger- og stilstudie. Emnet vil i aukande grad rettast inn mot rollearbeid, og nye
bevegelses- teknikkar, som til dømes scenekamp, blir introdusert i dette studieåret.
Undervisninga vil både ha individuelt fokus og fokusere på arbeid i gruppe.

Sceniske situasjonar med fokus på dynamikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Oppvarming. Personleg og kollektiv undersøking av bevegelse. Observasjon og refleksjon.
Grunnleggjande fysisk trening.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN120 Bevegelse 1, DMN220 Bevegelse 2 og DMN320 Bevegelse 3 bli slått saman til ein karakter.