Nord Universitet

Nord Universitet

DMN260, Teori og kunstfag 2

DMN260, Theory and art 2

Fakta

 • Omfang

  3 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten innsikt i viktige føresetnader for teatret, og setje teatret inn i eit
samfunnsperspektiv. Dramaturgiatet på Det Norske Teatret har ansvaret for undervisninga,
som i stor grad vil verte knytt opp til produksjonar som vert planlagde og gjennomførde på
teatret. I det andre studieåret vil teoriundervisninga dessutan stø opp under prosjekta som
studentane sjølve skal arbeide med i skodespelarfaget. Gjennom det første studieåret er
sentrale linjer i teaterhistoria trekte opp. I det andre studieåret skal studentane gå djupare
inn i utvalde periodar og tema.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Førelesingar, sjølvstudium, observasjon og refleksjon.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Innleveringer/presentasjoner i løpet av året, som på slutten av semestret dannar
grunnlaget for vurdering.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN160 Teori og kunstfag 1, DMN260 Teori og kunstfag 2 og DMN360 Teori og kunstfag 3 bli slått saman til èin karakter.