Nord Universitet

Nord Universitet

DMN320, Bevegelse 3

DMN320, Movement 3

Fakta

 • Omfang

  6 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Det tredje året vil ha fokus på forståing av kroppen som instrument inn i arbeidet med ulike roller i profesjonelle produksjonar. Studenten skal gjennom to år ha opparbeidd grunnleggjande føresetnader og teknikkar som kan integrerast i eit heilskapsuttrykk. I det siste året skal ferdigheitene deira verte utfordra, mellom anna gjennom dans i ulike sjangrar og stilar, men også gjennom roller som stiller særskilde fysiske krav. Faget førebur studenten på å kunne følgje opp bevegelsesarbeidet og å leggje opp trening på eiga hand.

 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Oppvarming. Personleg og kollektiv undersøking av bevegelse. Observasjon og refleksjon. Fysisk trening.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane blir vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg vurdering ved semesterslutt.
Vurderingsuttrykk: Bestått /ikkje bestått.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN120 Bevegelse 1, DMN220 Bevegelse 2 og
DMN320 Bevegelse 3 bli slått saman til èin karakter.