Nord Universitet

Nord Universitet

DMN330, Stemme, tale, språk 3

DMN330, Language 3

Fakta

 • Omfang

  9 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet inneheld tre fagkomponentar; stemme, tale/diksjon og språk. Studentane skal i det tredje studieåret bruke eit individuelt tilpassa øvingsprogram for vidareutvikling av stemma, og som oppvarming til rollearbeid. Studentane skal utvikle vidare ferdigheiter i fonetikk, språk og diksjon. Hovudregelen er at rolleoppgåvene i det tredje studieåret er på nynorsk. Arbeidet med å utvikle nynorsk som scenespråk vert sett i samanheng med oppgåver i produksjonane. Vidareføring av metode for å meistre ulike dialektar i scenisk samanheng. Studentane vil i produksjonane få prøve ut språklydar i ulike rom, og teknikkar for tilpassa projisering av stemme og tekst.

 

 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisninga vil gå føre seg individuelt, i par og i grupper. Ho vil vere både lærarstyrt og eigendriven med øvingsarbeid. I det tredje året vil arbeidet med stemme og språk heile tida vere relatert til rolleoppgåver i produksjonar. Studentane vil arbeide med å lytte til kvarandre, og attskape lydar.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane blir vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg vurdering ved semesterslutt.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN130 Stemme, tale, språk 1, DMN230 Stemme,
tale, språk 2 og DMN330 Stemme, tale, språk 3 bli slått saman til èin karakter.