Nord Universitet

Nord Universitet

GEO1041, Kartografi

GEO1041, Cartography

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ivar Svare Holand
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i kart som en måte å kommunisere på og som et praktisk redskap. Det gir videre en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS) og andre verktøy, samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse. 

Leksjonene omfatter

Emnet inngår i bachelorgradsstudiene og årsstudiene i naturforvaltning og utmarksforvaltning, halvårsstudiet i GIS. og årsstudiet i geografi.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Utmarks- og naturforvaltningsstudiet: Undervisning ved studiestedet og øvinger.
Geografiske informasjonssystemer: Nettbasert undervisning og øvinger, samt en samling i høstsemesteret med forelesning og øving (i sammenheng med samling for emnet Geografisk informasjonsbehandling).

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar Begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensumlitteratur

Nilsen, Steinar (2008). Kartografien. I Grinderud, Knut et al. (Red.), GIS: geografiens språk i vår tidsalder. (s. 152-179). Trondheim: Tapir akademisk forlag
ISBN 978-82-5192-333-0
Rød, Jan Ketil (2009). Verktøy for å beskrive verden: statistikk, kart og bilder. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kap. 1-5 og 9-11
ISBN 978-82-5192-410-8

Tilleggsinformasjon

Materiale som er delt ut på forelesninger eller lagt ut i Fronter er også pensum.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
GEO104 5