Nord Universitet

Nord Universitet

GEO1121, Geografiske teorier og dannelse

GEO1121, Geographical theories and formation

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Geir Olav Knappe
  Ivar Svare Holand
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper, samt bruk og forståelse av kart.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er basert på obligatoriske samlinger og nettundervisning med vekt på innleveringsoppgaver. Samlingene legger vekt på forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To skriftlige innleveringer, som kan leveres individuelt eller i gruppe på maks to studenter.
Seminar-/samlingsdeltakelse 2 2 Ja
Kommentar Deltakelse på semesterets to samlinger.

Begge arbeidskravene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Knox, Paul L. et al. (2016). Human geography : places and regions in global context. (7th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Kap. 1, 2, 5, 6 og 7
ISBN 9781292109473
Holt-Jensen, Arild (2007). Hva er geografi. Oslo: Universitetsforl..
ISBN 978-82-15-01088-5
Sætre, Per Jarle og Rolf Mikkelsen (2015). Geografididaktikk for klasserommet. (3. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
Kap. 1, 2, 4, 5, 7 og 10
ISBN 978-82-02-49146-8
Berg, Nina Gunnerud (2002). Mennesker og steder. Plan, (3), 40-43.
https://www.idunn.no/plan/2002/03/mennesker_og_steder_-_vurdering_av_stortingsmelding_nr_34_2-21_om_distrikts
Legges ut i Fronter
Berg, Nina Gunnerud og Britt Dale (2004). Sted - begreper og teorier.Mennesker, steder og regionale endringer. (s. 39-60). Trondheim: Tapir akademisk forl.
ISBN 8251919347
Legges ut i Fronter
Berg, Nina Gunnerud et al. (2013). Introduksjon : Metodologiske utfordringer i stedsanalyser. I Førde, Anniken et al. (Red.), Å finne sted : metodologiske perspektiver i stedsanalyser. (s. 9-22). Trondheim: Akademika forl.
ISBN 9788232100965
Legges ut i Fronter
Berg, Nina Gunnerud og Britt Dale (2013). Hva er stedsidentitet, og hvordan fanger vi den opp?. I Førde, Anniken et al. (Red.), Å finne sted : metodologiske perspektiver i stedsanalyser. (s. 23-41). Trondheim: Akademika forl.
ISBN 9788232100965
Legges ut i Fronter
Jones, Michael (1991). Region som geografisk begrep. Tema: Hva er en region?. (Forelesningsnotat). Trondheim: Geografisk institutt, NTNU..
Legges ut i Fronter.
Jones, Michael (1991). Region som geografisk begrep (II). Tema B: Hva er regionalgeografi? . (Forelesningsnotat). Trondheim: Geografisk institutt, NTNU.
Ligger ute i Fronter.
Limstrand, Ingunn (1997). Om geografi og dannelse. Kan geografifaget bidra til å utdanne og utvikle reflekterte og deltakende samfunnsmennesker? . Trondheim: PPU II, NTNU.
Legges ut i Fronter
Löfgren, Anders (1997). Introduktion til kulturgeografi och diffusionsstudier. Trondheim: Geografisk institutt, NTNU, serie C.
http://www.nb.no/nbsok/nb/60221fc954063c25ca88753ce4281efa.nbdigital?lang=no#0
Ligger ute i Fronter
Lie, Merete og Ragnhild Lund (2001). Globalisering, sted og kjønn. Kvinneforskning, Årg. 25(2), 24-38.
Legges ut i Fronter
Massey, Doreen (1997). En global stedsfølelse. I Aspen, Jonny et al. (Red.), På sporet av byen : lesninger av senmoderne byliv. (s. 306-318). Oslo: Spartacus
ISBN 8773781789
http://www.nb.no/nbsok/nb/b276b8ed187712d33ca558e1d3ab86a1.nbdigital?lang=no#0
Legges ut i Fronter
Rød, Jan Ketil (2009). Verktøy for å beskrive verden : statistikk, kart og bilder. Trondheim: Tapir akademisk forl..
ISBN 9788251924108
Selstad, Tor (1993). Regioner er så mangt: en geografs refleksjoner over en forvirrende debatt.. Plan & arbeid, (2/3), 11-15.
Legges ut i Fronter
Whatmore, Sarah (2013). Culture - nature. I Cloke, Paul J et al. (Red.), Introducing human geographies. (2nd ed, s. 4-34). London: Routledge
ISBN 9780340882764
Legges ut i Fronter

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
GEO112 7,5