Nord Universitet

Nord Universitet

GEO113, Miljø- og ressursgeografi

GEO113, People, Resources and Environment

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Anne Wally Ryan
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Anbefalte forkunnskaper

GEO111 Naturgeografi eller tilsvarende.

Emneinnhold

Emnet gir innsikt i utfordringer og konsekvenser knyttet til globale miljøproblemer, ressursknapphet, fordelingsproblematikk og befolkningsvekst.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er basert på samlinger og nettundervisning med innleveringsoppgaver og diskusjonsgrupper. Samlingene legger vekt på forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To innleveringer må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 30 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Benjaminsen, Tor A. og Hanne Svarstad (2010). Politisk økologi : miljø, mennesker og makt. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01127-1
Smedshaug, Christian Anton (2012). Kan jordbruket fø verden? : jordbruk og kampen om ressursene. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01955-0
Knox, Paul L. et al. (2016). Human geography : places and regions in global context. (7th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Kap. 3,4,9,10
ISBN 9781292109473
Boka brukes også i GEO1122 og GEO1141
West, Jennifer J. & Hovelsrud, Grete K. (2008). Climate change in Northern Norway - Toward an understanding of socio-economic vulnerability of natural resource- dependent sectors and communities. CICERO Report, 4, 1-35.
https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/191956/-1/CICERO_Report_2008-04.pdf

Tilleggsinformasjon

I tillegg kommer artikler utdelt på samling