Nord Universitet

Nord Universitet

GEO1141, Regional utvikling og globalisering

GEO1141, Regional Development and Globalization

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Geir Olav Knappe
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i regional utvikling, næringsutvikling, bosetting og globalisering i et regionalt og internasjonalt perspektiv.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er basert på obligatoriske samlinger og nettundervisning med vekt på innleveringsoppgaver. Samlingene legger vekt på forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid.

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar 2 innleveringsoppgaver
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk deltagelse på samlinger.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar

Pensumlitteratur

Hesselberg, Jan (1996). Fattigdom og utviklingsstrategier. Oslo: Universitetet i Oslo.
Distribueres til studentene via faglærer.
Willis, Katie (2011). Theories and practices of development. (2nd ed.). London: Routledge.
ISBN 978-0-415-59071-6
https://ebookcentral.proquest.com/lib/nord/detail.action?docID=668589
Knox, Paul L. et al. (2016). Human geography : places and regions in global context. (7th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Kap. 2,3,5,6,8,11,12
ISBN 978-1292109473
Boka brukes av de fleste fagmener på geografi årsstudium.
David Jordhus-Lier og Kristian Stokke (2017). Samfunnsgeografi - en innføring. Oslo: Universitetet i Oslo.
ISBN 9788202567422
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/14

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
GEO114 15