Nord Universitet

Nord Universitet

GEO114, Regional utvikling og globalisering

GEO114, Regional Development and Globalization

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Geir Olav Knappe
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i regional utvikling, næringsutvikling, bosetting og globalisering i et regionalt og internasjonalt perspektiv.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er basert på samlinger og nettundervisning med vekt på innleveringsoppgaver og diskusjonsgrupper. Samlingene legger vekt på forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To innleveringer. Disse kan skrives individuelt eller i grupper på to.
Alle innleveringene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar

Pensum

Pensumlitteratur

Isaksen, Arne, Karlsen, Asbjørn og Sæther, Bjørnar (Red.) (2008). Innovasjoner i norske næringer: et geografisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-0801-2
Hesselberg, Jan (1996). Fattigdom og utviklingsstrategier. Oslo: Universitetet i Oslo.
Distribueres til studentene via faglærer.
Willis, Katie (2011). Theories and practices of development. (2nd ed.). London: Routledge.
ISBN 978-0-415-59071-6
Knox, Paul L. et al. (2016). Human geography : places and regions in global context. (7th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Kap. 2,3,5,6,8,11,12
ISBN 978-1292109473
Boka brukes av de fleste fagmener på geografi årsstudium.