Nord Universitet

Nord Universitet

GLB473, Musikkdidaktikk 1 for 1.-7. trinn

GLB473, Didactics in music 1

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Laila Grendahl
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Med grunnlag i læringsutbytte formuleres innholdet nærmere i semesterplanen.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og arbeid i grupper, ulike former for presentasjoner.
All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk deltakelse i undervisningen, mimimum 80 %. For praksisprosjekt gjelder 90 % oppmøte.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Prosjekt 1 1 Ja
Kommentar Praksisprosjekt gjelder for studenter som ikke tar praksis som en del av grunnskolelærerutdanninga.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 4 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musikkdidaktikk 1 sammen med karakteren i Musikkdidaktikk 2. Hver karakter teller 50%.

Pensum

Pensumlitteratur

Sætre, John Helge og Geir Salvesen (2010). Allmenn musikkundervisning. (1). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Hanken, Ingrid Maria og Geir Johansen (2013). Musikkundervisningens didaktikk. (2). Oslo: Cappelen Damm.

Tilleggsinformasjon

Materiale utdelt på forelesning og/eller lagt ut på Fronter regnes også som pensum.