Nord Universitet

Nord Universitet

GLB476, Musikkorientering og lytting 2 for 1.-7. trinn

GLB476, Music history and structured listening 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Tormod Lånkan
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Studenten må ha godkjent alle arbeidskrav i Musikkorientering og lytting 1, 5 stp, eller tilsvarende emne.

Emneinnhold

Aktuelle områder kan være europeisk kunstmusikk, jazz, rock, musicals og folkemusikk med særlig vekt på musikk fra vår region.

Det aktuelle utvalget av musikk blir avklart i semesterplan.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og arbeid i grupper, ulike former for presentasjoner.
All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk deltagelse i undervisningen.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Ett arbeidskrav.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musikkorientering og lytting 1 sammen med karakteren i Musikkorientering og lytting 2. Hver karakter teller 50%.