Nord Universitet

Nord Universitet

GLU472, Musikkorientering og lytting 1 for 5.-10. trinn

GLU472, Music history and structured listening 1

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Tormod Lånkan
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Aktuelle områder kan være europeisk kunstmusikk, jazz, rock, musicals og folkemusikk med særlig vekt på musikk fra vår region. Det aktuelle utvalget av musikk blir avklart i års- og semesterplan.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og arbeid i grupper, ulike former for presentasjoner.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Ett arbeidskrav
Arbeidskravet må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 4 timer A-F 100% Nei Ingen
Kommentar Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musikkorientering og lytting 1 sammen med karakteren i Musikkorientering og lytting 2. Hver karakter teller 50%.