Nord Universitet

Nord Universitet

GLU476, Musikkorientering og lytting 2 for 5.-10. trinn

GLU476, Music history and structured listening 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Tormod Lånkan
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Studenten må ha alle arbeidskrav i Musikkorientering og lytting 1, 5stp, eller tilsvarende emne.

Emneinnhold

Aktuelle områder kan være europeisk kunstmusikk, jazz, rock, musicals og folkemusikk med særlig vekt på musikk fra vår region.

Det aktuelle utvalget av musikk blir avklart i semesterplan.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og arbeid i grupper, ulike former for presentasjoner.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Ett arbeidskrav.
Arbeidskravet må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musikkorientering og lytting 1 sammen med karakteren i Musikkorientering og lytting 2. Hver karakter teller 50%.