Nord Universitet

Nord Universitet

GLU477, Musikkdidaktikk 2 for 5.-10. trinn

GLU477, Didactics in music 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Solveig Salthammer Kolaas
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Studenten må ha godkjent alle arbeidskrav i Musikkdidaktikk 1, 5 stp, eller tilsvarende emne.

Emneinnhold

Med grunnlag i læringsutbytte formuleres innholdet nærmere i semester- og årsplanene.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og arbeid i grupper, ulike former for presentasjoner.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Prosjekt 1 1 Ja
Kommentar Praksisprosjekt gjelder for studenter som ikke tar praksis som en del av grunnskolelærerutdanninga.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar Ekstern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musikkdidaktikk 1 sammen med karakteren i Musikkdidaktikk 2. Hver karakter teller 50%.

Pensum

Pensumlitteratur

Hanken, Ingrid Maria et al. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. (2. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-02-27038-4
Sætre, Jon Helge et al. (2010). Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-40014-6