Nord Universitet

Nord Universitet

HUS111, Husdyrmiljø

HUS111, Farm Animal Environment

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Geir Næss
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 Ferdigheter

 Generell kompetanse

   

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger. En individuell øving og to gruppeøvinger. Øvingene foregår på gårdsbruk i nærområdet og på Mære landbruksskole i tillegg til de vanlige undervisningsrommene.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 3 3
Kommentar En individuell øving som omhandler beregning av varme- og fuktbalansen i et gitt husdyrrom.

Gruppeøving 1 er et 24-timers atferdsstudie som gjennomføres i et gitt husdyrrom. Gruppen skal planlegge og gjennomføre studiet, behandle data og utarbeide en skriftlig rapport.

Gruppeøving 2 er en omfattende klima- og miljøregistrering i et gitt husdyrrom. Registreringene foregår ved hjelp av måleinstrumenter og egne observasjoner. Målingene er en kombinasjon av øyeblikksmålinger og datalogginger over et døgn. Gruppen skal utarbeide en rapport som bygger på en vitenskapelig arbeidsmåte.

Alle øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 4 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet): to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Pensum

Pensumlitteratur

Giersing, Mette (2007). Husdyrhold: adfærd, velfærd og etik. (3. udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-7470-951-0
Boka er utsolgt fra forlaget
Poulsen, Holger og Pedersen, Søren (2007). Klimateknik: ventilation, isolering og opvarmning. (4. rev. udg.). Århus: Landbrugsforlaget.
ISBN 978-87-7470-977-0
Boka kan kjøpes som pdf fra forlagets nettside (https://www.seges.dk/forlag/teknikfag/byggeri/klimateknik-ventilation-og-opvarmning)
Ruud, Lars Erik et al. (2015). Hus for storfe : norske anbefalinger. (4. utg.). [Ås]: Helsetjenesten for storfe.
ISBN 978-82-998578-1-9

Tilleggsinformasjon

En del materiale som deles ut i forbindelse med undervisningen regnes som pensum.
Det blir opprettet en mappe i fronter kalt "Pensumstoff" hvor dette blir tilgjengelig.