Nord Universitet

Nord Universitet

HUS225, Økonomi og regnskap

HUS225, Economy and Accounting

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Astrid Helland
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger. Videre skal studentene introduseres for grunnleggende regnskapsføring og enkle regnskapsanalyser av landbruksregnskap. Emnet skal gi grunnlag for videre studier i landbruksøkonomiske fag.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 Ferdigheter

 Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger.
Øvinger og oppgaveløsning, individuelt og i grupper.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To obligatoriske innleveringsoppgaver. Oppgavene kan leveres individuelt eller i grupper på maksimalt tre studenter.

Begge oppgavene må være godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet): to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 5