Nord Universitet

Nord Universitet

HUS2501, Sau og geit

HUS2501, Sau og geit

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Hege Overrein
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forkunnskapskrav

Det kreves forkunnskaper innen husdyrmiljø, husdyrernæring, fôrdyrking og fôrmidler.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Generell kompetanse

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kostnader

Utgifter tilknyttet kjøring til øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 3 timer A-F % Nei Kalkulator
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet): to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.