Nord Universitet

Nord Universitet

HUS305, Storfeproduksjon og driftsøkonomi

HUS305, Dairy and Beef Production and Economy

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Hege Overrein
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forkunnskapskrav

Det kreves kunnskaper i husdyrernæring, fôrmidler, anatomi, fysiologi, dyrehelse, landbruksregnskap og landbruksøkonomi.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver, studentforelesninger. En viktig del av læringen er knyttet til driftsoppgaven som gjennomføres som en gruppeoppgave med utgangspunkt i en gård med storfeproduksjon. I driftsoppgaven skal studentene bruke den kunnskapen som er presentert i studiet innen storfeproduksjon, økonomi og analyse.

Kostnader

Utgifter tilknyttet kjøring til øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To obligatoriske gruppeoppgaver, i grupper på inntil fem personer, hvorav en av dem er en omfattende driftsoppgave.
Ekskursjoner
Kommentar En dags utferd til gårdsbruk.

Alle arbeidskrav må være godkjente for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet); to sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.