Nord Universitet

Nord Universitet

HUS3301, Landbrukspolitikk

HUS3301, Agricultural Policy

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Berit Verstad
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskap

Ferdigheter

 Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar En gruppeoppgave, med inntil tre personer, som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 3 timer A-F 100% Nei
Kommentar