Nord Universitet

Nord Universitet

IVB130, Praktisk kunnskap om idrett 2

IVB130, Practical knowledge about sports 2

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Truls Roaas
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap i utvalgte idretter. Arbeid i dette menet skjer i nært samspill med emnet IVB 140.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Ferdighet:

Generell kompetanse:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan. Det må påregnes noe kostnader til grunnleggende utstyr i aktivitetene.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert studentstyrt aktivitet.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Øvinger
Kommentar Godkjent egenferdighet (ferdighetsprøve) i utvalgte idretter.
Godkjent studentstyrt aktivitet i utvalgte idretter.
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk eksamen Individuell 1 dager A-F 50% Nei
Kommentar Individuell praktisk eksamen i idrett. Varighet vil være avhengig av idrett som trekkes,
selve gjennomføringen er ca.30 min
Studenten får forberedelsestid.
Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.
To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.
Praktisk eksamen Individuell 1 dager A-F 50% Nei
Kommentar Individuell praktisk eksamen i idrett. Varighet vil være avhengig av idrett som trekkes,
selve gjennomføringen er ca.30 min.
Studenten får forberedelsestid.
Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.
To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.