Nord Universitet

Nord Universitet

IVB140, Samfunnsvitenskapelige emner i idrett

IVB140, Behavioral sciences in sports

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Truls Roaas
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen kunnskap i idrettspsykologi, idrettssosiologi og idrettspedagogikk. Arbeid i dette emnet skjer i nært samspill med emnet IVB 130.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdighet

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Deltagelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80 %, inkludert godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 5 dager A-F 100% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.