Nord Universitet

Nord Universitet

IVB240, Treneren i idrett

IVB240, The coach in sport

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Morten Aune
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap som trener i utvalgt idrett.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHET

 GENERELL KOMPETANSE

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r) 7 7
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige/praktiske presentasjoner.
Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen Individuell 30 minutter A-F 100% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.