Nord Universitet

Nord Universitet

IVB310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet

IVB310, Performance and skill development in sports and physical activity

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Tore Kristian Aune
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHET

GENERELL KOMPETANSE

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og labøvelser/ekskursjoner skal studentene gjennom undervisning og veiledning oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning 1 1
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet 3 3
Kommentar Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.