Nord Universitet

Nord Universitet

KFL120, Menneskets grunnlag for fysisk aktivitet

KFL120, Human physical activity - basic principles

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Knut Skjesol
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og treningspåvirkning i et aktivitetsperspektiv. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og dans skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med disse aktivitetene i forhold til treningsmetoder, fysiologisk påvirkning av trening og mekanisk og organisk analyse som grunnlag for idrettenes teknikker.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten:

FERDIGHET
Studenten:

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet.
Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 33% Nei
Kommentar Tema: Treningslære og fysiologi.
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2015.
Praktisk / muntlig eksamen Individuell A-F 67% Nei
Kommentar Tema: Idrettsaktivitet og dans.
Ekstern sensur hvert 5. år, første gang 2015.

Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Dahl, Hans A. (2010). Klar - ferdig - gå! grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademisk forl..
ISBN 9788202344573, ISBN 82-02-24164-2
Hallén, Jostein og Ronglan, Lars Tore (2011). Treningslære for idrettene. Oslo: Akilles.
ISBN 978-82-7286-227-4

Anbefalt tilleggslitteratur

Enoksen, Eystein et al. (2013). Utholdenhetstrening : forskning og beste praksis. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
Kap 1-3
ISBN 978-82-02-41925-7
Tjelta, Leif Inge et al. (2007). Styrketrening : i individuelle idretter og ballspill. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
ISBN 978-82-7634-704-3
Bahr, Roald et al. (1991). Testing av idrettsutøvere. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 82-00-40513-3