Nord Universitet

Nord Universitet

KFL210, Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet

KFL210, Physical activity in a health perspective

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Hilde Mikalsen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle sine kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi hver enkelt elev en tilpasset opplæring som fremmer bevegelsesglede.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHET
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6 Ja
Kommentar Praktisk metodiske undervisningsopplegg, med begrunnelse fra basisfag og aktivitetsfag.

Arbeidskravet må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 3 dager A-F 100% Nei Alle
Kommentar Skriftlig eksamen baserer seg på gjennomgått undervisning og pensum i emnet.

To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.