Nord Universitet

Nord Universitet

KFL230, Motivasjon for fysisk aktivitet og læring

KFL230, Motivation in physical activity and learning

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Hilde Kristin Mikalsen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om elevers ulike motivasjon og utfordringer i læringsarbeid. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, forståelse for og ferdighet i ledelse av læringsarbeid for elever med ulik motivasjon og behov.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHET
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og 80% av alle undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

2000 kroner kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk deltakelse i undervisningen gjelder hele emnet, minimum 80%, inkludert studentstyrt aktivitet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Praktisk - muntlig arbeidskrav. Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r) 2 2
Kommentar Skriftlig individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen Individuell 30 minutter A-F 100% Nei Alle
Kommentar Muntlig eksamen baseres på gjennomgått teori og praktisk aktivitet i emnet.
To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.