Nord Universitet

Nord Universitet

KFL310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett

KFL310, Performance and skill development in sports and physical activity

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Tore Kristian Aune
  Terje Rønning
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves at 1. studieår i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er gjennomført med bestått vurdering i alle emner.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHET

GENERELL KOMPETANSE

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og labarbeid oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Laboratoriearbeid 3 3
Kommentar Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell A-F 100% Nei
Kommentar