Nord Universitet

Nord Universitet

KFL320, Fordypningsaktivitet

KFL320, Special activity

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Terje Rønning
  Vegard Sellæg Brenne
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves at 1.studieår i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er gjennomført med bestått vurdering i alle emner.

Emneinnhold

Selvstendig og veiledet arbeid med valgt aktivitet.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHET

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og labarbeid oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

0 kroner

Det knyttes ingen kostnader til studiet

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Laboratoriearbeid 3
Kommentar Inntil 3 arbeider.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Muntlig fremlegg 3
Kommentar Inntil 3 arbeider.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Inntil 3 arbeider.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar