Nord Universitet

Nord Universitet

KFL330, Pedagogikk

KFL330, Pedagogy

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Terje Rønning
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves gjennomført første studieår i faglærerutdanninga med bestått vurdering i alle emner.

Emneinnhold

Emnet er bygd opp rundt følgende tre kompetanseområder:

Forventet læringsutbytte

 

Kunnskap

Studenten har:

Ferdighet

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:

 

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 3 3
Kommentar
Muntlig fremlegg 3 3
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 100% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.