Nord Universitet

Nord Universitet

KFL340, Bacheloroppgave

KFL340, Bachelor thesis

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Terje Rønning
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves at 1.studieår i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er gjennomført med bestått vurdering i alle emner.

Emneinnhold

Selvstendig og veiledet arbeid med egen bacheloroppgave.

Forventet læringsutbytte

Studenten kan anvende skolefaglig, forskningsbasert, vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i planlegging og gjennomføring av egen bacheloroppgave.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og labarbeid oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1
Kommentar Presentasjon av metodiske vurderinger ifht datainnsamlingen i bacheloroppgaven (for eksempel en pilot).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Bacheloroppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor.