Nord Universitet

Nord Universitet

MET3221, Anvendt metode

MET3221, Research Methods

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Jorunn Grande
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Emnet presenterer grunnleggende metodelære og gir en oversikt over framgangsmåter for innsamling og analyse av data for å belyse en problemstilling.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, oppgaveløsning, nettstøtte.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar En oppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 3 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MET322 5