Nord Universitet

Nord Universitet

MEV521, Veileder- og mentorutdanning 2

MEV521, Counselling Training and Mentoring for Teachers 2

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Grunnskolelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Endre Kanestrøm
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er gjennomført Veileder- og mentorutdanning 1 eller tilsvarende veilederkompetanse på 15 stp, og minimum tre års relevant praksis etter endt utdanning.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten har

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Praksis

Studentene skal tilrettelegg, gjennomføre minimum to veiledninger av nyutdanna lærere eller førskolelærere, praksisstudenter, alternativt en kollega med kortere tjenestetid. Som en del av undervisningen skal studentene planlegge og gjennomføre veiledning av studenter fra lærerutdanningene.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet legger vekt på studentaktivitet og dialog. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser, utforsking, og deling. Oppgaver gis mellom samlingene.
Øvrig informasjon gis via undervisningsplanen som utdeles ved studiestart.

Praksis:
Studenten skal:
- tilrettelegge og lede minimum to dialog- eller veiledningsmøter ved eget arbeidssted, ett individuelt og ett i gruppe.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To obligatoriske oppgaver.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2
Kommentar Logger fra to dialog- og veiledningsmøter ved eget arbeidssted.

Begge må være godkjent for å få endelig karakter i emnet. Loggene vedlegges eksamensrapport.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 14 dager Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Individuell, skriftlig hjemmeeksamen som favner sentral teori, samt beskriver erfaringer fra eget veilednings- og medvirkningsarbeid ved eget arbeidssted på en faglig, reflektert måte. Innholdskomponentene vil bli mer spesifisert ved studiestart, tilpassa den enkelte students rammer for praksis.
To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.