Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1005, Produksjons- og fortellerteknikk

MMT1005, Production and Storytelling

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til redigeringsprogramvare.

Emneinnhold

Dette emnet gir innføring i digital videoproduksjon, prosjektutvikling, profesjonelle og tekniske ferdigheter i de forskjellige fagfunksjoner innen medieproduksjon, i ulike sjangre: videojournalistikk, reportasjer og fiksjonsfilm.

Innhold:

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, labøvinger og praksis ute i felt.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Fem obligatoriske innleveringer som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappe, hvor de fem obligatoriske innleveringene inngår.

Intern sensur.

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravene godkjent.

Pensumlitteratur

Bordwell, David, Kristin Thompson (2012): Film art : an introduction. 10th ed. : McGraw-Hill
ISBN 978-0-07-131831-0