Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1010, Tegning 1

MMT1010, Observational Drawing 1

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Aslak Tennes
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med tegninger skal vedlikeholdes og leveres for vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske innleveringer må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på et utvalg av de obligatoriske oppgavene.
Intern sensur.

Pensumlitteratur

Pensum består av utdelt materiale og forelesninger.

Anbefalt tilleggslitteratur

Edwards, Betty (1987): Bruk kunstneren i deg. Oslo : Grøndahl
ISBN 82-504-0829-2
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS130658960&vid=BIBSYS

Edwards, Betty (2001): Å tegne er å se : hvordan du lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel. Oslo : Cappelen
ISBN 82-02-21395-9
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS092966446&vid=BIBSYS

Eventuelt engelsk utgave:.

Edwards, Betty (2013): Drawing on the right side of the brain : a course in enhancing creativity and artistic confidence. 4th ed. London : Souvenir
ISBN 978-1-58542-921-9

Rauset, Per (2002?): Billedrom : å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Tøyen : Rauset.no
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS042445426&vid=BIBSYS