Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1031, Medieprosjekt 1

MMT1031, Mediaproject 1

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
  Greg Curda
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Anbefalte forkunnskaper

Alle øvrige emner på 1. året.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Individuell innlevering av rapport og gruppevis innlevering av produksjon og/eller produkter.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen bestått.