Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1040, Digitale Media

MMT1040, Digital Media

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ståle Andre Nygård
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet handler om hvordan digitale medier brukes for å berike opplevelsen i medierike nattressurser, opplevelser og spill. Emnet fokuserer sepsielt på ferdigheter knyttet til de vanligste medietypene foto, digitaliserte tegninger, video og lyd.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med digitale mediefiler skal vedlikeholdes under emnet og leveres for vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Praksis 6 6
Kommentar Seks obligatoriske innleveringer som må være godkjent
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på de obligatoriske innleveringene.

Intern sensur.

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravene er godkjent