Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1040, Digitale Media

MMT1040, Digital Media

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ståle A. Nygård
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Emnet handler om hvordan digitale medier brukes for å berike opplevelsen i medierike nattressurser, opplevelser og spill. Emnet fokuserer sepsielt på ferdigheter knyttet til de vanligste medietypene foto, digitaliserte tegninger, video og lyd.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med digitale mediefiler skal vedlikeholdes under emnet og leveres for vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske innleveringer som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på de obligatoriske innleveringene.

Intern sensur.

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravene er godkjent

Pensumlitteratur

Mye av pensum består av nettressurser samt materiale utdelt på forelesninger .

Anbefalt tilleggslitteratur

Adobe Photoshop CC : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems (2013). San Fransisco : Peachpit
ISBN 978-0-321-92807-8

Leary, Stephanie (2010): Beginning WordPress 3. New York : Apress
ISBN 978-1-4302-2895-0

Greenberg, Jeff I. ... [et al.] (2014): Adobe Premiere Pro Studio Techniques. San Francisco, California : Adobe Press
ISBN 978-0-321-83997-8