Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1050, Introduksjon til 3D

MMT1050, Introduction to 3D

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Steven Ford
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Dette er et innledende kurs i 3D hvor studentene skal lære de grunnleggende begrepene og få ferdigheter som kan anvendes videre i studiet.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger på lab. Mye praktisk jobbing i Maya 3D.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 9 9
Kommentar Ni obligatoriske individuelle oppgaver som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på de obligatoriske oppgavene.
Intern sensur.

Pensumlitteratur