Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1060, Lydproduksjon

MMT1060, Sound Production

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Greg Curda
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Studentene skal få innsikt i lydproduksjonsarbeid gjennom kunnskap om lydopptak, lydteknikk og lydmiksing. Lydemnet har stort fokus på hvordan lyd skal komplettere medie- og spillproduksjoner. Sentrale tema er dialoglyd/dubbing, bakgrunnslyd/kontentum, lydeffekter og foley. Det vil være stort fokus på å gjennomføre praktiske øvelser i lydopptakssituasjoner.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Faget vil bli undervist gjennom forelesninger og demonstrasjoner. I tillegg vil det bli gjennomført flere praktiske øvinger i lydlab, lydstudio og i felt. Det vil bli obligatoriske innleveringer av både praktisk og teoretisk art.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Kan leveres individuelt og gruppe, som alle må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 50% Nei
Kommentar Mappevurdering sammensatt av fem obligatoriske innleveringer.
Test 4 timer 25 Nei
Kommentar Flervalgstest.
Praktisk skapende arbeid A-F 25% Nei
Kommentar Produkt: Leveranse av lyd til prosjekt til et annet emne i studieplanen.

Alle tre komponentene har intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og komponentene er bestått.

Pensumlitteratur

Ikke obligatorisk kjernepensum, følgende litteratur anbefales:

For SPO-studenter:

DeBeer, Greg (2012): Pro Tools 10 for game audio. Boston, Mass. : Course Technology/Cengage Learning
ISBN 978-1-133-78884-3

Ford, Ty (2013): Ty Ford's audio bootcamp field guide. [S.l.] : Ty Ford

Husø, Jon, Jens Petter Nilsen og Rikard Strømsodd: Lydproduksjoner. Oslo : Gan Aschehoug
ISBN 978-82-492-1540-9

Marks, Aaron (2009): The complete guide to game audio : for composers, musicians, sound designers, and game developers. 2nd ed. Burlington, Mass. : Elsevier/Focal Press
ISBN 978-0-240-81074-4

Stevens, Richard, Dave Raybould (2011): The game audio tutorial : a practical guide to sound and music for interactive games. Amsterdam : Focal Press
ISBN 978-0-240-81726-2

For MMT-studenter:

Ford, Ty (2013): Ty Ford's audio bootcamp field guid. [S.l.] : Ty Ford

Husø, Jon, Jens Petter Nilsen og Rikard Strømsodd (2012): Lydproduksjoner. Oslo : Gan Aschehoug
ISBN 978-82-492-1540-9

Senior, Mike (2011): Mixing secrets for the small studio. Amsterdam : Focal Press
ISBN 978-0-240-81580-0

Sonnenschein, David (2001): Sound design : the expressive power of music, voice and sound effects in cinema. Studio City, Calif. : Michael Wiese Productions
ISBN 978-0-941188-26-5 , ISBN 0-941188-26-4

Viers, Ric (2008): The sound effects bible : how to create and record Hollywood style sound effects. Studio City, Calif : Michael Wiese Productions
ISBN 978-1-932907-48-3

Yewdall, David Lewis (2012): Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA : Focal Press
ISBN 978-0-24-081240-3