Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1061, Lydproduksjon

MMT1061, Soundproduction

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Greg Curda
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Studentene skal få innsikt i lydproduksjonsarbeid gjennom kunnskap om lydopptak, lydteknikk og lydmiksing. Lydemnet har stort fokus på hvordan lyd skal komplettere medie- og spillproduksjoner. Sentrale tema er dialoglyd/dubbing, bakgrunnslyd/kontentum, lydeffekter og foley. Det vil være stort fokus på å gjennomføre praktiske øvelser i lydopptakssituasjoner.

     

Emnet er et fellesemne for studenter på Spill- og opplevelsesteknologi og Multimedieteknologi. Siste del av emnet vil ha litt ulikt fokus ift. om du studerer Spill eller Media.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Faget vil bli undervist gjennom forelesninger og demonstrasjoner. I tillegg vil det bli gjennomført flere praktiske øvinger i lydlab, lydstudio og i felt. Det vil bli obligatoriske innleveringer av både praktisk og teoretisk art.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Kan leveres individuelt og gruppe, som alle må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte 80%

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 50% Nei
Kommentar Mappevurdering sammensatt av fem obligatoriske innleveringer.
Test Individuell 4 timer A-F 25% Nei
Kommentar Flervalgstest
Praktisk skapende arbeid A-F 25% Nei
Kommentar Produkt: Leveranse av lyd til prosjekt til et annet emne i studieplanen.

Alle tre komponentene har intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og vurderingskomponentene er bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Ikke obligatorisk kjernepensum, følgende litteratur anbefales:

For MMT-studenter:

Ament, Vanessa Theme (2014). The Foley grail: the art of performing sound for film, games, and animation. (2nd ed). Burlington, MA: Focal Press.
ISBN 978-0-415-84085-9
Chion, Michel and Gorbman, Claudia (1999). The voice in cinema. New York: Columbia University Press.
ISBN 978-02-3110-823-2
Chion, Michel (1994). Audio-vision: sound on screen. (Audio-vision). New York: Columbia University Press.
ISBN 978-02-3107-899-3
Chion, Michel (2009). Film, a sound art. New York: Columbia University Press.
ISBN 978-02 3113 776 8
Huber, David Miles and Runstein, Robert E. (2014). Modern recording techniques. (8th ed.). Burlington: Focal Press.
ISBN 978-02-4082-157-3
Rose, Jay (2009). Audio postproduction for film and video: after-the-shoot solutions, professional techniques, and cookbook recipes to make your project sound better. (2nd ed.). Oxford: Focal Press. (DV Expert Series)
ISBN 978-02-4080-971-7
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS112612644&vid=HINT
Viers, Ric (2012). The location sound bible: how to record professional dialog for film and tv. Studio city, California: Michael Wiese Productions.
ISBN 978-16-1593-120-0
Viers, Ric (2008). The sound effects bible: how to create and record Hollywood style sound effects. Studio City, California: Michael Wiese Productions.
ISBN 978-19-3290-748-3

For SPO-studenter:

Horowitz, Steve and Looney, Scott R. (2014). The essential guide to game audio: the theory and practice of sound for games. Burlington: Focal Press.
ISBN 978-04-1570-670-4
Phillips, Winifred (2014). A composer's guide to game music. Cambridge: The MIT Press.
ISBN 978-02-6202-664-3
http://site.ebrary.com/lib/hint/detail.action?docID=10837485
Stevens, Richard and Raybould, Dave. (2011). The game audio tutorial: a practical guide to sound and music for interactive games. Amsterdam: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-726-2

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT1060 10