Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1061, Lydproduksjon

MMT1061, Soundproduction

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Greg Curda
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Studentene skal få innsikt i lydproduksjonsarbeid gjennom kunnskap om lydopptak, lydteknikk og lydmiksing. Lydemnet har stort fokus på hvordan lyd skal komplettere medie- og spillproduksjoner. Sentrale tema er dialoglyd/dubbing, bakgrunnslyd/kontentum, lydeffekter og foley. Det vil være stort fokus på å gjennomføre praktiske øvelser i lydopptakssituasjoner.

     

Emnet er et fellesemne for studenter på Spill- og opplevelsesteknologi og Multimedieteknologi. Siste del av emnet vil ha litt ulikt fokus ift. om du studerer Spill eller Media.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Faget vil bli undervist gjennom forelesninger og demonstrasjoner. I tillegg vil det bli gjennomført flere praktiske øvinger i lydlab, lydstudio og i felt. Det vil bli obligatoriske innleveringer av både praktisk og teoretisk art.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Kan leveres individuelt og gruppe, som alle må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 50% Nei
Kommentar Mappevurdering sammensatt av fem obligatoriske innleveringer.
Test Individuell 4 timer A-F 25% Nei
Kommentar Flervalgstest
Praktisk skapende arbeid A-F 25% Nei
Kommentar Produkt: Leveranse av lyd til prosjekt til et annet emne i studieplanen.

Alle tre komponentene har intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og vurderingskomponentene er bestått.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT1060 10