Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1100, Tegning 2

MMT1100, Observational Drawing 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ninni Rotmo
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Anbefalt: Tegning 1

Anbefalte forkunnskaper

MMT1010 Tegning 1

Emneinnhold

Emnet handler om å lære å observere levende vesener og omsette disse observasjonene til tegninger med tradisjonelle tegneredskaper som tusj, blyant og papir. Emnet tar også for seg hvordan slike kunnskaper og ferdigheter er viktige for øvrige prosesser i utvikling av multimediale nettressurser, opplevelser og spill.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med tegninger skal vedlikeholdes og leveres for vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 20 20
Kommentar Tjue obligatoriske innleverte tegninger må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på et utvalg av de obligatoriske innleveringene.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen er bestått.

Pensumlitteratur

Edwards, Betty (2001): Å tegne er å se : hvordan du lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel . Oslo : Cappelen
ISBN 82-02-21395-9
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS092966446&vid=BIBSYS

Eventuelt engelsk utgave:.

Edwards, Betty (2013/2012): Drawing on the right side of the brain : a course in enhancing creativity and artistic confidence. 4th ed. London/New York : Souvenir/Tarcher
ISBN 978-0-28564-178-5

Pensum består forøvrig av utdelt materiale og forelesningsnotater.