Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1111, Animasjonshistorie

MMT1111, Animation History

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Steven Ford
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Innledning:

Emnet skal gi en forståelse for den kulturelle betydningen animasjon har og har hatt siden opprinnelsen. Emnet gir også en innføring i og erfaring i bruk av terminologi og systematikk knyttet til animasjon spesielt og film generelt.

Emnet skal gi studentene en oversikt over animasjonshistorien og gi dem et innblikk i de viktigeste hendelsene i sjangeren.

Innhold:

Studentene skal jobbe med:

Forventet læringsutbytte

Gjennom å bli kjent med de viktigste verkene og hendelsene, personene og teknologiene i animasjonshistorien skal studentene kunne

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, filmvisninger og oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Rapport(er) 4 4
Kommentar Individuelle innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 70% Nei
Kommentar Mappe basert på arbeidskrav.
Intern sensur.
Skriftlig eksamen Individuell 4 timer A-F 30% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensumlitteratur

Maltin, Leonard (1987): Of Mice and Magic, a history of American animated cartoons. Rev. ed. New York : Pengion, Plume
ISBN 0-452-25993-2