Nord Universitet

Nord Universitet

MMT1210, Motion Graphics

MMT1210, Motion Graphics

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Kristian Egge
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Anbefalt: Produksjons- og fortellerteknikk, lydproduksjon og digitale media.

Anbefalte forkunnskaper

MMT1005 Produksjons- og fortellerteknikk, MMT1060 Lydproduksjon og MMT1040 Digitale media, eller tilsvarende.

Emneinnhold

Studentene lærer etterarbeid (redigering av bilde og lyd), motion graphics (After Effects) for jobbing med etterarbeid på videoproduksjoner. Eksempler her kan være både grafikk til TV-produksjoner, reklamefilmer og lignende. I forbindelse med disse produksjonene vil postproduksjon være viktig, der det inngår ferdigstilling og distribusjon/ leveranse.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning med veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 2 2
Kommentar To obligatoriske øvinger med tilhørende rapporter hvor alle må være godkjente.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på arbeidskrav
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet er godkjent.

Pensumlitteratur

Anbefalt tilleggslitteratur

Gallagher, Rebecca, Andrea Moore Paldy (2007): Exploring motion graphics. Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning
ISBN 1-4180-1421-4 , ISBN 978-1-4180-1421-6

Adobe Systems (2013): Adobe after effects CC : classroom in a book : the official training workbook from Adobe systems. San Jose, CA : Adobe Press
ISBN 978-0-321-92960-0